ANMÄLAN.

29/8

Kickstarta hösten - Uppnå din största

potential och balans mellan din

hormonella hälsa och karriär


Varmt välkommen till höstens första event!

Vi är stolta över att presentera Arezo Feizi, en framstående läkare, expert och föreläsare inom kvinnors hormonella hälsa.


Arezo kommer att tala om ett viktigt och ofta underdiskuterat ämne: kvinnors hälsa, med särskilt fokus på hur du kan hitta balansen mellan din hormonella hälsa i olika livsskeden med  att prestera i karriär. Med ökad medvetenhet och praktiska verktyg kommer du att få möjligheten att uppnå din fulla potential både i arbetslivet och privatlivet.


Vi inleder eftermiddagen med ett energigivande träningspass på REMEND för dem som vill delta. Detta pass hjälper dig att hitta balans och energi inför din hösten som väntar.
Därefter följer Arezos inspirerande föreläsning på Gro36, en trappa upp.Vi ser fram emot att träffa dig där!


VARMT VÄLKOMNA!

Pernilla, Karolina och Viktoria


Plats:   Jönköpingsvägen 82, Jönköping

Tid:     Träningspass kl. 16.00 på REMEND

              Föreläsning: kl. 17.00 PÅ GRO36


Osa.     Senast den 27 augusti

              Eventet är kostnadsfritt för dig som kommer första gången.         


 
 
 
 
 
Mer intensivt pass
Mel lugnande pass
 
 
Ja
Nej
 
 

Anmäl dig

senast 27/8.

Varmt välkommen!